Protidampinška

Damping je pod nacionalnimi tržnimi stroški, da bi pridobili tržni delež na svetovnem trgu. Člen VI GATT iz leta 1994 dovoljuje obračunavanje protidampinških dajatev na dampinško blago, ki je enako razliki med njihovo izvozno ceno in njihovo normalno vrednostjo, če damping povzroča škodo proizvajalcem konkurenčnih izdelkov v državi uvoznici.

Deli to stran:

Hitre povezave