Zahteve za izdelke

Katere zahteve morajo države izpolniti za zagotovitev, da moj proizvod izpolnjuje varnostne, zdravstvene in okoljske standarde?

Zahteve za proizvode se nanašajo na bistvene pogoje, ki jih morajo proizvodi izpolnjevati, da lahko vstopijo na en trg.

Tehnična pravila opredeljujejo posebne značilnosti, ki bi jih moral imeti izdelek, na primer v zvezi z

  • oblikovanje
  • označevanje
  • označevanje
  • embalaža
  • funkcionalnost ali zmogljivost

Obstajajo posebna pravila, ki zagotavljajo, da so proizvodi zasnovani tako, da varujejo zdravje ljudi, varnost ali okolje.

Zahteve za izdelke lahko zajemajo

  • sam proizvod – na primer vnetljivost, električne lastnosti ali higiena
  • postopek izdelave izdelka
  • učinkovitost izdelka – na primer njegova energijska učinkovitost

V večini primerov predpisi določajo želene cilje, ki jih je treba doseči, ali nevarnosti, ki jih je treba obravnavati, vendar ne določajo tehničnih rešitev.

Zahteve za izdelke se od države do države in od trgovinskega bloka do trgovinskega bloka zelo razlikujejo. Za trgovce je lahko izpolnjevanje različnih zahtev na različnih trgih drago.

V okviru trgovinskih sporazumov EU so tehnična pravila in predpisi pogosto usklajeni, vzpostavljeno pa je tudi sodelovanje med organi za določanje standardov, preskušanje, certificiranje in akreditacijo na obeh straneh. To podjetjem omogoča prodajo istega izdelka ali istega izdelka z manj spremembami na obeh trgih. Poleg tega malim podjetjem, zlasti mikropodjetjem, omogoča, da tekmujejo z večjimi podjetji ter sodelujejo v mednarodnih dobavnih verigah in e-trgovanju.

 

Na trgu EU oznaka CE pomeni, da proizvod izpolnjuje vse zahteve glede varnosti, zdravja in varstva okolja, ki se prodajajo v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

Zato morate preveriti zahteve za izdelke za vsako regijo, v katero izvažate.

Pojdite na Moj trgovinski pomočnik in poiščite podatke o posameznem izdelku.

Pregled zahtev EU za izdelke je na voljo tudi v razdelku Trgovina EU na tem spletišču.

Deli to stran:

Hitre povezave