Zahteve za proizvode

Katere zahteve morajo izpolnjevati države, da bi zagotovilo, da moj proizvod izpolnjuje varnostne, zdravstvene in okoljske standarde?

Zahteve glede proizvodov se nanašajo na osnovne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi za vstop na en trg.

Tehnična pravila opredeljujejo posebne značilnosti, ki bi jih moral imeti izdelek, na primer v zvezi z

  • oblikovanje
  • označevanje
  • označevanje
  • pakiranje
  • funkcionalnost ali zmogljivost

Obstajajo posebna pravila, ki zagotavljajo, da so proizvodi namenjeni varovanju zdravja ljudi, varnosti ali okolja.

Zahteve za proizvode lahko krijejo:

  • sam proizvod – na primer vnetljivost, električne lastnosti ali higiena
  • proizvodni proces proizvoda
  • učinkovitost proizvoda – na primer njegova energetska učinkovitost

V večini primerov uredbe opredeljujejo želene cilje ali nevarnosti, ki jih je treba obravnavati, ne določajo pa tehničnih rešitev.

Zahteve glede proizvodov se znatno razlikujejo od države do države in od trgovinskega bloka do trgovinskega bloka. Za trgovce je lahko drago, da izpolnjujejo različne zahteve na različnih trgih.

V okviru trgovinskih sporazumov EU so tehnična pravila in predpisi pogosto usklajeni in vzpostavljen je sodelovanje med organi, pristojnimi za določanje standardov, preskušanje, certificiranje in akreditacijo na obeh straneh. To podjetjem omogoča prodajo istega izdelka ali istega proizvoda z manj spremembami na obeh trgih. Poleg tega malim podjetjem, zlasti mikropodjetjem, omogoča, da konkurirajo večjim podjetjem in sodelujejo v mednarodnih dobavnih verigah in e-trgovanju.

 

Na trgu EU oznaka CE pomeni, da proizvod izpolnjuje vse zahteve glede varnosti, zdravja in varstva okolja, ki jih je treba prodati v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

Zato morate preveriti zahteve za proizvode za vsako regijo, v katero izvažate.

Pojdite v My Trade Assistant ( „My Trade Assistant“) in za iskanje podatkov o podrobnostih za določen proizvod.

Pregled zahtev EU za proizvode je na voljo tudi na spletnem mestu EU.

Deli to stran:

Hitre povezave