Συχνές ερωτήσεις:

Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες για τον Εμπορικό Βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;

Επί του παρόντος, ο εμπορικός βοηθός μου για υπηρεσίες και επενδύσεις περιορίζεται στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες για τις δύο αυτές χώρες καλύπτουν μόνο τις νομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών. Επί του παρόντος διατίθενται επίσης πληροφορίες για τις λογιστικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κατάλογος των χωρών που καλύπτονται θα επεκταθεί σταδιακά.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις