ELi-välised turud - Araabia Ühendemiraadid

Euroopa Liidul ei ole praegu kaubanduslepinguid järgmise riigiga: Araabia Ühendemiraadid.

Leidke kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil rohkem teavet järgmise riigi kohta: Araabia Ühendemiraadid.

Otsige muud turgu

Täpsemat teavet leiate kaubanduslepingute loetelust: tutvuge iga kaubanduslepingu eelistega kaupade või teenustega kauplemisel, investeerimisel või kaubanduspartneri riiklikus pakkumismenetlustes osalemisel.

Riikide puhul, millel ei ole praegu ELiga kaubanduslepinguid, leiate sealt üldisema kirjelduse ELi kaubandussuhete ja asjaomase riigiga tehtava majanduskoostöö kohta.

Jagage seda lehte: