ELi-välised turud - Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared

Euroopa Liidul ei ole praegu kaubanduslepinguid järgmise riigiga: Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared.

Otsige muud turgu

Täpsemat teavet leiate kaubanduslepingute loetelust: tutvuge iga kaubanduslepingu eelistega kaupade või teenustega kauplemisel, investeerimisel või kaubanduspartneri riiklikus pakkumismenetlustes osalemisel.

Riikide puhul, millel ei ole praegu ELiga kaubanduslepinguid, leiate sealt üldisema kirjelduse ELi kaubandussuhete ja asjaomase riigiga tehtava majanduskoostöö kohta.

Jagage seda lehte: