Ceisteanna Coitianta:

Cé na hearnálacha seirbhísí ar féidir liom eolas a fháil ina leith faoi Mo Chúntóir Trádála do Sheirbhísí agus Infheistíocht?

Faoi láthair, tá mo Chúntóir Trádála do Sheirbhísí agus d’Infheistíocht teoranta do sheirbhísí dlí, do sheirbhísí muiriompair agus do sheirbhísí cuntasaíochta

Tabhair do d’aire nach bhfuil faisnéis faoi na hearnálacha seirbhísí sin ar fáil ach do Cheanada agus don Ríocht Aontaithe. Níl faisnéis le haghaidh seirbhísí cuntasaíochta ar fáil faoi láthair ach amháin don Ríocht Aontaithe. Tiocfaidh méadú de réir a chéile ar liosta na n-earnálacha seirbhísí a chumhdófar.

Roinn an leathanach seo: