Baziniai muitai

Jei jūsų bendrovė ketina eksportuoti, šiame skirsnyje sužinosite, su kokiais importo muitais ir kitomis išlaidomis galite susidurti. Jame nepateikiama su konkrečiu produktu susijusios informacijos. Tam turėtumėte naudotis produktų paieškos funkcija.

Kai produktu prekiaujama tarptautiniu mastu, dažnai taikomas muitas arba muitų tarifas.

Tačiau kai taikomi specialūs prekybos susitarimai (pvz., laisvosios prekybos susitarimai arba BLS), kartais taikomi mažesni tarifai arba jų visai nėra. Jie vadinami lengvatiniais tarifais.

Taip pat gali būti, kad jūsų produktui bus taikomi antidempingo, kompensaciniai muitai arba apsaugos priemonės.

 

Norint sužinoti, kurie iš šių muitų ar priemonių taikomi jūsų prekei, pirmiausia reikia nustatyti teisingą tarifo ar produkto kodą.

Siekiant iš anksto užtikrinti teisinį tikrumą, kad savo prekėms taikytumėte teisingą klasifikaciją, galite kreiptis dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sprendimo.

Lengvatinės tarifinės kvotos

Pagal tarifines kvotas tam tikrus prekių kiekius per tam tikrą laikotarpį galima importuoti taikant sumažintą arba nulinę muito normą. Tai neturi poveikio ir galiojantiems antidempingo muitams.

Tokios kvotos paprastai nustatomos šalių ar prekybos blokų prekybos susitarimuose ir lengvatiniuose susitarimuose. Daugiau informacijos apie jūsų produktui taikomas kvotas rasite skiltyje „Rinkos“.

Mano padėjėjas prekybos klausimais jums pateikia išsamią informaciją apie jūsų produktui ir rinkai taikomus tarifus ir priemones.

Kai prekybos susitarimuose numatomas laipsniškas muitų panaikinimas tam tikroms produktų linijoms, mano prekybos asistentas gali jums padėti nustatyti, kaip ateityje keisis muitai už jūsų produktus. Taip pat galite tiesiogiai susipažinti su prekybos susitarime pateikiamais tarifų panaikinimo tvarkaraščiais (ES arba prekybos partnerio) (nuorodos į teisinius tekstus pateikiamos skiltyje „Rinkos“).

Muitinis įvertinimas

Muitinis vertinimas – tai prekių, deklaruotų įvežimui pasienyje, ekonominės vertės apskaičiavimas. Dėl kelių priežasčių labai svarbu turėti standartinį šių prekių vertės nustatymo taisyklių rinkinį.

Svarbiausia, kad muitai (ir PVM) būtų apskaičiuojami kaip prekių vertės procentinė dalis. Įmonės ir muitinės turi turėti aiškias prekių vertės nustatymo taisykles.

Nustačius prekių vertę, apskaičiuojant visą už produktą mokėtiną muitą gali būti atsižvelgiama į muitų tarifą ir prekių kilmę.

Daugiau informacijos apie tai, kaip ES apskaičiuojama muitinė vertė, pateikiama čia.

Nors ES galioja bendros muitinio vertinimo taisyklės, vertinimo praktika įvairiose šalyse gali skirtis. Į ES prekybos susitarimus dažnai įtraukiami prekybos lengvinimo principai ir jie gali būti suderinti su ES muitinės kodeksu.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos