ES rinkoje

ES yra muitų sąjunga — 27 jos valstybės narės sudaro bendrą muitų teritoriją.

Tai reiškia, kad

 • už prekes, gabenamas iš vienos ES valstybės narės į kitą, muitai nemokami
 • ES valstybės narės taiko bendrąjį muitų tarifą iš ES nepriklausančių šalių importuojamoms prekėms
 • teisėtai importuotos prekės gali būti platinamos visoje ES be tolesnių muitinės patikrinimų.

ES ir už jos ribų įsikūrusios įmonės naudojasi

 • jų produktų, kuriuose yra daugiau kaip 400 mln. vartotojų, rinka
 • lengvesnė prieiga prie įvairių tiekėjų ir vartotojų
 • mažesnės vieneto sąnaudos
 • didesnės komercinės galimybės.

27 ES valstybės narės sudaro bendrą muitų teritoriją. Tai reiškia, kad ES yra muitų sąjunga, o tai reiškia, kad jos valstybės narės neturi tarpusavio kliūčių, susijusių su muitais, ir jos visos turi bendrą importuojamų prekių muitų tarifą. Be to, tinkamai sumokėjus muitus ir patikrinus, ar laikomasi importo sąlygų, importuotos prekės gali būti platinamos visoje ES be jokio papildomo muitinio tikrinimo.

Sąjungos muitų teritorija apima šių valstybių narių teritorijas:

 • Belgija,
 • Bulgarija,
 • Kroatija,
 • Čekijos Respublika,
 • Danija, išskyrus Farerų salas ir Grenlandiją,
 • Vokietija, išskyrus Helgolando salą ir Biuzingeno teritoriją,
 • Estija,
 • Airija,
 • Graikija,
 • Ispanija, išskyrus Seutą ir Melilją,
 • Prancūzija, išskyrus Naująją Kaledoniją, Sen Pjerą ir Mikeloną, Voliso ir Futūnos salas, Prancūzijos Polineziją ir Prancūzijos Pietų ir Antarkties teritorijas, tačiau įskaitant Gvadelupos, Prancūzijos Gvianos, Martinikos, Majoto ir Reunjono užjūrio departamentus,
 • Italija, išskyrus Livigno ir Campione d’Italia savivaldybes bei Lugano ežero nacionalinius vandenis tarp kranto ir zonos, esančios tarp Ponte Tresa ir Porto Ceresio, politinės sienos,
 • Kipras (kol Kipro problema neišspręsta, Bendrijos acquis taikymas sustabdomas tose srityse, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės),
 • Latvija,
 • Lietuva,
 • Liuksemburgas,
 • Vengrija,
 • Maltos,
 • Nyderlandai Europoje,
 • Austrija,
 • Lenkija,
 • Portugalija,
 • Rumunija,
 • Slovėnija,
 • Slovakijos Respublika,
 • Suomija,
 • Švedija.

Monako Kunigaikštystės teritorija, įskaitant jo teritorinius vandenis, vidaus jūrų vandenis ir oro erdvę, esančius už valstybių narių teritorijos ribų, taip pat laikoma Bendrijos muitų teritorijos dalimi.

ES

 

Austrija

 

Belgija

 

Bulgarija

 

Kroatija

 

Kipras

 

Čekija

 

Danija

 

Estija

 

Suomija

 

Prancūzija

 

Vokietija

 

Graikija

 

Vengrija

 

Airija

 

Italija

 

Latvija

 

Lietuva

 

Liuksemburgas

 

Malta

 

Nyderlandai

 

Lenkija

 

Portugalija

 

Rumunija

 

Slovakijos Respublika

 

Slovėnija

 

Ispanija

 

Švedija

 
Monako Kunigaikštystės teritorija (įskaitant jos teritorinius vandenis, vidaus jūrų vandenis ir oro erdvę) taip pat laikoma ES muitų teritorijos dalimi.

 

ES rinka taip pat susijusi su:

 • Teisės aktų sistema — siekiant pagerinti prekių vidaus rinką ir pagerinti įvairių produktų pateikimo į ES rinką sąlygas, 2008 m. priimta nauja teisės aktų sistema.
 • Bendrosios rinkos sudedamosiomis dalimis – bendrosios prekių rinkos teisės aktais siekiama užtikrinti, kad ES rinkai pateikiami gaminiai atitiktų aukštus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Produktai, kuriuos leidžiama parduoti ES, galėtų judėti be kliūčių prekybai ir užkrauti kuo mažesnę administracinę naštą.
 • Laisvas judėjimas suderintuose ir nesuderintuose sektoriuose. Laisvo prekių judėjimo principas užtikrina, kad šiomis nuostatomis nebūtų sukuriamos nepagrįstos prekybos kliūtys
 • Tarptautiniai bendrosios rinkos aspektai: palaikydama santykius su ES nepriklausančiomis šalimis, ES stengiasi užtikrinti kuo geresnes tarptautinės prekybos reguliuojamais produktais sąlygas

Rekomendacijos dėl ES gaminių taisyklių

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos