Privalomoji informacija apie kilmę

Jei nesate tikri dėl savo prekių kilmės arba tiesiog norite teisinio tikrumo, galite kreiptis dėl privalomosios kilmės informacijos.

Privalomoji kilmės informacija (POI) yra susijusi su rašytiniu sprendimu, kuriuo patvirtinama jūsų prekių kilmė, ir yra privaloma Europos Sąjungoje.

PKI sprendimai yra privalomi jų turėtojui ir ES muitinėms. Sprendimai paprastai galioja trejus metus nuo išdavimo dienos.

Kaip ir kur kreiptis dėl PKI sprendimo?

Prašymai raštu turėtų būti teikiami ES šalies, kurioje įsteigta bendrovė arba kurioje ji ketina naudoti PKI, kompetentingoms institucijoms. Privalote užtikrinti, kad privalomoje kilmės informacijoje pateiktas prekių aprašymas būtų identiškas prekėms, kurias eksportuojate arba importuojate.

Valdžios institucijos per 120 dienų nuo jūsų prašymo užregistravimo dienos turi priimti sprendimą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jei turite privalomosios kilmės informaciją, jūs vis tiek privalote laikytis reikalavimo pateikti kilmės įrodymą.

Daugiau informacijos

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos