Žodynėlio terminas:

Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalys

AKR – Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupė (AKR) yra iš 79 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių sudaryta organizacija, įsteigta 1975 m. Džordžtauno susitarimu. Visos jos, išskyrus Kubą, yra pasirašiusios Kotonu susitarimą, dar vadinamą AKR ir EB partnerystės susitarimu. Susitarimu reglamentuojamos lengvatinės prekybos sąlygos, taip pat politiniai, komerciniai ir vystymosi santykiai su ES.
2019 m. gruodžio mėn. AKR Ministrų Taryba patvirtino Džordžtauno susitarimo peržiūrą, kuria dabartinė AKR valstybių grupė bus pertvarkyta į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių organizaciją (OACPS).

Susijęs turinys: 

Importas į ES pagal EPS

EPS su Centrine Afrika

EPS. Rytų ir Pietų Afrika

EPS – Rytų Afrikos bendrija

EPS PAVB: Pietų Afrikos vystymosi bendrija

EPS – Vakarų Afrika

EPS su Karibų jūros regiono valstybėmis (CARIFORUM)

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos