Izraz v glosarju:

Afriške, karibske in pacifiške države

AKP – Skupina afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) je organizacija, ki jo sestavlja 79 afriških, karibskih in pacifiških držav, ki je bila ustanovljena z Georgetowskim sporazumom iz leta 1975. Vse države razen Kube so podpisnice Sporazuma iz Cotonouja, imenovanega tudi „Sporazum o partnerstvu AKP-ES“. Sporazum ureja preferencialne trgovinske pogoje ter politične, trgovinske in razvojne odnose z EU.
Decembra 2019 je Svet ministrov AKP potrdil spremembo Sporazuma iz Georgetowna, ki bo sedanjo skupino držav AKP preoblikovala v Organizacijo afriških, karibskih pacifiških držav (OACPS).

Povezane vsebine 

Uvoz v EU na podlagi sporazuma o gospodarskem partnerstvu

EPA – Srednja Afrika

SGP – vzhodna in južna Afrika

EPA – Vzhodnoafriška skupnost

SADC: Južnoafriška razvojna skupnost

SGP – Zahodna Afrika

EPA – Karibi (CARIFORUM)

Deli to stran:

Hitre povezave