Glosārija termins:

Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis

ĀKK – Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupa (ĀKK) ir organizācija, ko veido 79 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis un kas 1975. gadā izveidota ar Džordžtaunas nolīgumu. Tās visas, izņemot Kubu, ir parakstījušas Kotonū nolīgumu, kas pazīstams arī kā “ĀKK un EK partnerattiecību nolīgums”. Nolīgums reglamentē preferenciālus tirdzniecības nosacījumus, kā arī politiskās, komerciālās un attīstības attiecības ar ES.
ĀKK Ministru padome 2019. gada decembrī apstiprināja Džordžtaunas nolīguma pārskatīšanu, ar ko pašreizējo ĀKK valstu grupu pārveidos par Āfrikas, Karību jūras reģiona Klusā okeāna valstu organizāciju (OACPS).

Saistītais saturs: 

Imports ES saskaņā ar EPN

EPN – Centrālāfrika

EPN – Austrumāfrika un Dienvidāfrika

EPN – Austrumāfrikas Kopiena

EPN DAK: Dienvidāfrikas attīstības kopiena

EPN – Rietumāfrika

EPN – Karību jūras reģions (CARIFORUM)

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites