Pojem v slovníku:

Africké, karibské a tichomorské krajiny

AKT – Skupina afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) je organizácia pozostávajúca zo 79 afrických, karibských a tichomorských štátov, ktorá bola vytvorená na základe dohody Georgetownu v roku 1975. Všetky z nich okrem Kuby sú signatármi dohody z Cotonou, známej aj ako „Dohoda o partnerstve AKT – ES“. Dohoda upravuje preferenčné obchodné podmienky, ako aj politické, obchodné a rozvojové vzťahy s EÚ.
Rada ministrov AKT v decembri 2019 schválila revíziu Georgetowskej dohody, ktorá transformuje súčasnú skupinu štátov AKT na Organizáciu afrických, karibských tichomorských štátov (OACPS).

Súvisiaci obsah: 

Dovoz do EÚ podľa DHP

EPA – stredná Afrika

EPA – východná a južná Afrika

EPA – Východoafrické spoločenstvo

EPA SADC: Juhoafrické rozvojové spoločenstvo

EPA – západná Afrika

EPA – Karibská oblasť (CARIFORUM)

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy