Речник на термините:

Държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн

АКТБ — групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) е организация, съставена от 79 държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, създадена със Споразумението от Джорджтаун през 1975 г. Всички те, с изключение на Куба, са страни по Споразумението от Котону, известно също като „Споразумение за партньорство АКТБ-ЕО“. Споразумението регламентира преференциалните търговски условия, както и отношенията с ЕС в областта на политиката, търговията и развитието.
През декември 2019 г. Съветът на министрите на АКТБ одобри преразглеждане на Споразумението от Джорджтаун, което ще превърне настоящата група държави от АКТБ в Организацията на африканските държави от Карибския басейн (OACPS).

Свързано съдържание: 

Внос в ЕС по силата на СИП

СИП — Централна Африка

СИП — Източна и Южна Африка

EPA — Източноафриканска общност

СИП ЮАОР: Южноафриканска общност за развитие

СИП — Западна Африка

СИП — Карибски басейн (CARIFORUM)

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки