Όρος στο γλωσσάριο:

Ομάδα των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού

ΑΚΕ — Η ομάδα των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από 79 κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, το οποίο συστάθηκε με τη συμφωνία της Τζωρτζτάουν το 1975. Όλες αυτές οι χώρες, εκτός από την Κούβα, έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Κοτονού, γνωστή και ως «συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ». Η συμφωνία ρυθμίζει τους προτιμησιακούς όρους συναλλαγών, καθώς και τις πολιτικές, εμπορικές και αναπτυξιακές σχέσεις με την ΕΕ.
Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2019, το Συμβούλιο Υπουργών της ΑΚΕ ενέκρινε αναθεώρηση της συμφωνίας της Τζωρτζτάουν, η οποία θα μετατρέψει την τρέχουσα ομάδα κρατών ΑΚΕ στον Οργανισμό των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (OACPS).

Σχετικό περιεχόμενο: 

Εισαγωγές στην ΕΕ βάσει της ΣΟΕΣ

EPA — Κεντρική Αφρική

EPA — Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική

EPA — Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής

ΣΟΕΣ SADC: Κοινότητα Ανάπτυξης Νοτίου Αφρικής

EPA — Δυτική Αφρική

ΣΟΕΣ — Καραϊβική (CARIFORUM)

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Πρέπει να πληρώσω για να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;