Όρος στο γλωσσάριο:

Ομάδα των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού

ΑΚΕ — Η ομάδα των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από 79 κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, το οποίο συστάθηκε με τη συμφωνία της Τζωρτζτάουν το 1975. Όλες αυτές οι χώρες, εκτός από την Κούβα, έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Κοτονού, γνωστή και ως «συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ». Η συμφωνία ρυθμίζει τους προτιμησιακούς όρους συναλλαγών, καθώς και τις πολιτικές, εμπορικές και αναπτυξιακές σχέσεις με την ΕΕ.
Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2019, το Συμβούλιο Υπουργών της ΑΚΕ ενέκρινε αναθεώρηση της συμφωνίας της Τζωρτζτάουν, η οποία θα μετατρέψει την τρέχουσα ομάδα κρατών ΑΚΕ στον Οργανισμό των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (OACPS).

Σχετικό περιεχόμενο: 

Εισαγωγές στην ΕΕ βάσει της ΣΟΕΣ

EPA — Κεντρική Αφρική

EPA — Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική

EPA — Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής

ΣΟΕΣ SADC: Κοινότητα Ανάπτυξης Νοτίου Αφρικής

EPA — Δυτική Αφρική

ΣΟΕΣ — Καραϊβική (CARIFORUM)

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις