Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-CARIFORUM

Η ΣΟΕΣ CARIFORUM-ΕΕ διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δύο περιοχών να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Καραϊβική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 14 κράτη της Καραϊβικής ωφελούν το εμπόριό σας.

Με μια ματιά

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης CARIFORUM-ΕΕ υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2008. Δεν πρόκειται απλώς για συμφωνία για το εμπόριο αγαθών· περιλαμβάνει δεσμεύσεις για το εμπόριο υπηρεσιών, τις επενδύσεις, θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως η πολιτική ανταγωνισμού, οι δημόσιες συμβάσεις, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και πτυχές βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμφωνία:

 • βοηθά τις δύο περιφέρειες να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους
 • παρέχει προβλέψιμη πρόσβαση στην αγορά για τους εμπόρους της ΕΕ και της Καραϊβικής
 • ανοίγει σταδιακά την αγορά υπηρεσιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της δημιουργίας και της ψυχαγωγίας, καθώς και την αγορά της Καραϊβικής για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ
 • διασφαλίζει την πρόσβαση στην αγορά αδασμολόγητων ποσοστώσεων στην ΕΕ για όλα τα προϊόντα
 • Οι εξαγωγές ευαίσθητων προϊόντων της ΕΕ απελευθερώνονται σταδιακά σε διάστημα 25 ετών
 • επιτρέπει στις εταιρείες CARIFORUM να αποκτήσουν εμπορική παρουσία στην ΕΕ
 • προβλέπει ρήτρα περιφερειακής προτίμησης για το εμπόριο εντός της περιοχής της Καραϊβικής, προωθώντας την περιφερειακή ολοκλήρωση και τις περιφερειακές αλυσίδες αξίας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης χωριστό πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των όρων που διέπουν την ανταλλαγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των χωρών CARIFORUM και της ΕΕ. Η ΣΟΕΣ CARIFORUM-ΕΕ είναι η πρώτη εμπορική συμφωνία στην οποία η ΕΕ συμπεριέλαβε ειδικά ολοκληρωμένες διατάξεις για τον πολιτισμό.

Ωφελούμενες χώρες

Συνολικά, 14 χώρες CARIFORUM εφαρμόζουν τις ΣΟΕΣ CARIFORUM – ΕΕ:

 • Δομινικανή Δημοκρατία
 • Η Κοινότητα της Καραϊβικής δηλώνει:
  • Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
  • Μπαχάμες
  • Μπαρμπάντος
  • Μπελίζε
  • Ντομίνικα
  • Γρενάδα
  • Γουιάνα
  • Τζαμάικα
  • Αγία Λουκία
  • Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
  • Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
  • Σουρινάμ
  • Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Η Αϊτή υπέγραψε επίσης τη συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2009, αλλά δεν την εφαρμόζει ακόμη, εν αναμονή της επικύρωσής της από το κοινοβούλιό της.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της Καραϊβικής

Η ΣΟΕΣ προβλέπει ασυμμετρίες υπέρ των χωρών ΑΚΕ, όπως ο αποκλεισμός ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, οι μακρές περίοδοι ελευθέρωσης, οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής και οι ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία των νεοσύστατων βιομηχανιών.

Ενώ οι αγορές της ΕΕ ανοίγουν αμέσως και πλήρως, τα κράτη CARIFORUM έχουν στη διάθεσή τους 15-25 έτη για να ανοίξουν τις εισαγωγές της ΕΕ. Επιπλέον, οι παραγωγοί του 17 % των πλέον ευαίσθητων προϊόντων (κυρίως από το κεφάλαιο 1-24 του ΕΣ) θα απολαύουν μόνιμης προστασίας από τον ανταγωνισμό.

Δασμοί

 • Η ΕΕ παρέχει πρόσβαση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις σε ποσοστό 100 % για όλα τα εμπορεύματα που προέρχονται από τα κράτη Cariforum. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα της CARIFORUM
 • Οι χώρες της Καραϊβικής καταργούν σταδιακά τους δασμούς, σε διάστημα 15-25 ετών. Το 17% των προϊόντων και υπηρεσιών θεωρούνται ευαίσθητα και εξαιρούνται πλήρως από την ελευθέρωση. Εάν οι εισαγωγές ορισμένων αγαθών της ΕΕ στις χώρες CARIFORUM αυξηθούν ξαφνικά και απειλήσουν την τοπική παραγωγή, μπορούν να εφαρμοστούν διασφαλίσεις όπως οι ποσοστώσεις εισαγωγής.
 • Όλοι οι τελωνειακοί δασμοί παρατίθενται στα παραρτήματα 1, 2 και 3 της ΣΟΕΣ CARIFORUM – ΕΕ. Επισημαίνεται ότι δεν ακολουθούν όλες οι χώρες Cariforum το ίδιο χρονοδιάγραμμα ελευθέρωσης.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του My Trade Assistant για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα προέλευσης και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.
 •  Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή γάλακτος σε σκόνη στη Δομινικανή Δημοκρατία - υπάρχουν ποσοστώσεις εισαγωγής με προτιμησιακούς δασμούς.

Κανόνες καταγωγής

Για να τύχει προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό «εργαλείοαυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής (ROSA)» στο My Trade Assistant για να αξιολογήσετε αν το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να συντάσσετε τα σωστά έγγραφα.

Εφαρμόζονται οι κανόνες καταγωγής του κεφαλαίου των ΣΟΕΣ.

Απαιτήσεις προϊόντος

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του χρησιμοποιώντας το My Trade Assistant. Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό κωδικό του. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

 • Μάθετε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του στον Βοηθό εμπορίου μου. Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό κωδικό του. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας με την ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Αποδεικτικά καταγωγής

Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε:

 • Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 - που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων, εφόσον του ζητηθεί, και να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής. Τα αποδεικτικά του χαρακτήρα καταγωγής ισχύουν για περίοδο δέκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
 • Δήλωση τιμολογίου – εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας ίσης ή μικρότερης των 6 000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής.

Σωρευτική επεξεργασία

Σε περίπτωση ισχυρισμών για σώρευση όσον αφορά τη χρήση υλών από εταίρο ΣΟΕΣ, κράτος ΑΚΕ εκτός των κρατών CARIFORUM ή ΥΧΕ, ή για επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε στις εν λόγω χώρες, τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσετε στις τελωνειακές αρχές είναι τα εξής:

 • για τις παρεχόμενες ύλες, πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή δήλωση προμηθευτή·
 • για τις πραγματοποιηθείσες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, χωριστή δήλωση του προμηθευτή.

Στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο πρέπει να υποβάλλεται χωριστή δήλωση προμηθευτή για κάθε αποστολή των παρεχόμενων υλικών, στην οποία θα περιγράφονται πλήρως τα υλικά αυτά.

Άλλα έγγραφα

 • Μάθετε για άλλα έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πνευματική Ιδιοκτησία και Γεωγραφικές Ενδείξεις

 • Οι διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη CARIFORUM αποζημιώνονται επαρκώς για τη χρήση των έργων τους. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι δικαιωμάτων CARIFORUM που επιθυμούν να εξάγουν στην ΕΕ προϊόντα ή υπηρεσίες που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να μπορούν ευκολότερα να λαμβάνουν αμοιβή για τη χρήση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η ΣΟΕΣ (κεφάλαιο για τις υπηρεσίες) περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά από 27 κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός του Βελγίου) για την ανταλλαγή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, εκτός των οπτικοακουστικών. Αυτό σημαίνει ότι οι καλλιτέχνες, οι μουσικοί και άλλοι επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα CARIFORUM, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως επιχειρήσεις, μπορούν να στείλουν τα μέλη ή τους υπαλλήλους τους σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ για την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, όπως παραστάσεις, οι οποίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα.
 • Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) βρίσκονται σε εξέλιξη

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δεδομένου ότι η ΣΟΕΣ είναι ασύμμετρη υπέρ των κρατών της Καραϊβικής, το CARIFORUM ανοίγει το 65-75% των αγορών τους εστιάζοντας σε τομείς με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και όπου απαιτούνται επενδύσεις και μεταφορά τεχνολογίας, ενώ η ΕΕ ανοίγει το 90% της αγοράς υπηρεσιών της.

Οι δύο πλευρές συζητούν επί του παρόντος:

 • τουρισμός
 • την ενεργοποίηση του Πολιτιστικού Πρωτοκόλλου
 • για τη σύσταση επιτροπής υπηρεσιών

Παρακαλώ

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλα (ανταγωνισμός, ΕΒΑ)

Η ΣΟΕΣ βοηθά την ανάπτυξη της Καραϊβικής μέσω μεγαλύτερης ενσωμάτωσης στο παγκόσμιο και περιφερειακό εμπόριο και νέων ευκαιριών στην αγορά:

 • άνοιγμα των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων
 • διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Καραϊβική - συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού
 • παροχή χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ για να βοηθήσει:
  • οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν τις επιχειρήσεις ΣΟΕΣ
  • χρήση της ΣΟΕΣ για την αύξηση των εξαγωγών και την προσέλκυση περισσότερων εξωτερικών επενδύσεων

Ανταγωνισμός

Από το 2014, η ΕΕ έχει σταματήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.

Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα με επιπτώσεις στρέβλωσης της παραγωγής και του εμπορίου.

Εάν απειλείται η τοπική βιομηχανία λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, οι ΣΟΕΣ περιέχουν ορισμένες από τις ισχυρότερες διατυπώσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμες στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν ένα μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με τη λειτουργία της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, υπάρχει σαφής ρόλος για την κοινωνία των πολιτών και τα μέλη του κοινοβουλίου.

Περιφερειακή ολοκλήρωση

Οι χώρες CARIFORUM ενοποιούνται στενότερα μεταξύ τους. Η ΣΟΕΣ βοηθά διευκολύνοντας την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ:

 • όλες οι χώρες που απαρτίζουν το CARIFORUM
 • 17 εδάφη της Καραϊβικής που συνδέονται άμεσα με τις χώρες της ΕΕ (τέσσερις γαλλικές «εξόχως απόκεντρες περιοχές» και 13 υπερπόντια εδάφη - έξι βρετανικά, έξι ολλανδικά και ένα γαλλικό)
 • Τα κράτη CARIFORUM έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν το ένα στο άλλο τις ίδιες προτιμήσεις που παρέχουν στην ΕΕ (δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως)
 • Μεταξύ 2014 και 2020, η ΕΕ διέθεσε 346 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος περιφερειακής συνεργασίας. 

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ βοηθά τις κυβερνήσεις της Καραϊβικής να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Πρώτον, η ΕΕ χρηματοδοτεί δομές εφαρμογής των ΣΟΕΣ σε ολόκληρη την Καραϊβική. Οι οργανισμοί αυτοί εδρεύουν στα εθνικά υπουργεία εμπορίου και στη Διεύθυνση CARIFORUM της Γραμματείας της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM).
 • Δεύτερον, στο πλαίσιο του ΕΤΑ, η ΕΕ χρηματοδοτεί την εφαρμογή της ΣΟΕΣ και τα προγράμματα ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις από το 2012. Σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς της Καραϊβικής και διεθνείς οργανισμούς, η ΕΕ βοηθά τις χώρες της Καραϊβικής
  • εκσυγχρονισμός του τρόπου με τον οποίο αυξάνουν τους φόρους και συλλέγουν στατιστικά στοιχεία
  • να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
  • να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους στηρίζοντας την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών τους
  • Σύσταση οργανισμών για τον ανταγωνισμό, την εμπορική άμυνα και τα μέτρα διασφάλισης
   Παροχή τεχνικής βοήθειας στον τομέα των ΔΔΙ
 • Τρίτον, η ΕΕ επενδύει για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να ενσωματωθούν με άλλους τρόπους.
  • σε ολόκληρη την CARICOM: με τη δημιουργία ενιαίας αγοράς και οικονομίας (CSME)
  • στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και την Αϊτή: με την προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο
  • στην Ανατολική Καραϊβική: επιδιώκοντας στενότερη ολοκλήρωση
 • Τέταρτον, η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης παρόμοιο έργο μέσω των ειδικών ανά χώρα προγραμμάτων της.
  • όλα τα κράτη διαθέτουν συντονιστές και δομές ΣΟΕΣ
  • σχεδόν όλα τα κράτη έχουν εφαρμόσει τους προοδευτικούς γύρους δασμολογικών περικοπών το 2011 και το 2013, το 2015 και το 2017, όπως συμφωνήθηκε στη ΣΟΕΣ
  • βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ενίσχυση του CROSQ, ενός περιφερειακού φορέα τυποποίησης, και του CAHFSA, ενός περιφερειακού οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων που συστάθηκε το 2010.

Κοινά θεσμικά όργανα

Η ΕΕ συνέβαλε επίσης στην εφαρμογή της ΣΟΕΣ μέσω της συνεργασίας με τις χώρες της Καραϊβικής για τη δημιουργία αρκετών νέων, κοινών θεσμικών οργάνων Καραϊβικής-Ευρώπης.

Τα όργανα αυτά έχουν ως στόχο την παρακολούθηση των τρόπων με τους οποίους οι δύο περιφέρειες θέτουν σε εφαρμογή τη συμφωνία. Σκοπός τους είναι επίσης να διασφαλίσουν ότι η ΣΟΕΣ θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

Τα έξι κοινά θεσμικά όργανα CARIFORUM-ΕΕ:

 • Μεικτό Συμβούλιο
 • Επιτροπή Εμπορίου και Ανάπτυξης (T&DC)
 • Κοινοβουλευτική Επιτροπή
 • Συμβουλευτική επιτροπή
 • Ειδική επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας και διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών
 • Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

Βοήθεια στις επιχειρήσεις της Καραϊβικής

Η ΕΕ συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή της ΣΟΕΣ μέσω της εταιρικής σχέσης της με την Caribbean Export, έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Καραϊβική για την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων σε ολόκληρη την περιοχή.

Η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα για να βοηθήσει τις εξαγωγές της Καραϊβικής να συνεργαστούν στενά με τις εταιρείες της Καραϊβικής, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση της ΣΟΕΣ για να αναπτύξουν περισσότερο την παραγωγή και τις εξαγωγές τους, τόσο σε άλλες χώρες της Καραϊβικής όσο και στην ΕΕ.

Ο οργανισμός συνεργάζεται επίσης με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) της ΕΕ στην Καραϊβική, για την τόνωση του εμπορίου μεταξύ αυτών και της υπόλοιπης περιοχής.

Πολιτιστική συνεργασία

Το πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας θεσπίζει το πλαίσιο για μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά τις ανταλλαγές πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ CARIFORUM και ΕΕ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις