Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Žodynėlio terminas:

Europos ekonominė erdvė

Suvienytų ES valstybes nares ir tris EEE narėmis esančias ELPA valstybes (Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją) į vidaus rinką, kuriai taikomos tos pačios pagrindinės taisyklės. Šiomis taisyklėmis siekiama sudaryti sąlygas prekėms, paslaugoms, kapitalui ir asmenims laisvai judėti apie EEE atviroje ir konkurencingoje aplinkoje – ši sąvoka vadinama keturiomis laisvėmis.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos