Pojam iz pojmovnika:

Europski gospodarski prostor

Ujedinjuje države članice EU-a i tri države EFTA-e koje su članice EGP-a (Island, Lihtenštajn i Norveška) na unutarnje tržište na koje se primjenjuju ista temeljna pravila. Cilj je tih pravila omogućiti slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i osoba o EGP-u u otvorenom i konkurentnom okruženju, pri čemu se pojam naziva četiri slobode.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice