Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Termin ze słowniczka:

Europejski Obszar Gospodarczy

Jednoczy państwa członkowskie UE i trzy państwa EOG-EFTA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) na rzecz rynku wewnętrznego podlegającego tym samym podstawowym zasadom. Przepisy te mają na celu umożliwienie swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób na terenie EOG w otwartym i konkurencyjnym środowisku.

Udostępnij tę stronę:

Linki