Téarma gluaise:

An Limistéar Eacnamaíoch Eorpach

Déanann sé Ballstáit an Aontais agus na trí Stát CSTE LEE (an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua) a aontú i Margadh Inmheánach a rialaítear leis na bunrialacha céanna. Is é is aidhm do na rialacha sin saorghluaiseacht earraí, seirbhísí, caipitil agus daoine faoin LEE a chumasú i dtimpeallacht oscailte iomaíoch, coincheap ar a dtugtar na ceithre shaoirse.

Roinn an leathanach seo: