Glosārija termins:

Eiropas ekonomikas zona

Apvieno ES dalībvalstis un trīs EEZ EBTA valstis (Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju) iekšējā tirgū, ko reglamentē vieni un tie paši pamatnoteikumi. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt preču, pakalpojumu, kapitāla un personu brīvu apriti EEZ atvērtā un konkurences vidē, ko dēvē par četrām brīvībām.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites