Pojem v slovníku:

Európsky hospodársky priestor

Spája členské štáty EÚ a tri štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), do vnútorného trhu, ktorý sa riadi rovnakými základnými pravidlami. Cieľom týchto pravidiel je umožniť voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb v rámci EHP v otvorenom a konkurenčnom prostredí, čo je koncepcia, na ktorú sa odkazuje ako na štyri slobody.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy