Речник на термините:

Европейско икономическо пространство

Обединява държавите — членки на ЕС, и трите държави от ЕИП/ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) във вътрешен пазар, ръководен от същите основни правила. Тези правила имат за цел да позволят на стоки, услуги, капитали и хора да се движат свободно в рамките на ЕИП в открита и конкурентна среда — концепция, наречена „четирите свободи“.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки