Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Kifejezés a fogalomtárban:

Az Európai Gazdasági Térség

Az EU tagállamait és a három EGT-tag EFTA-államot (Izland, Liechtenstein és Norvégia) egy ugyanazon alapvető szabályok által szabályozott belső piacba egyesíti. E szabályok célja annak lehetővé tétele, hogy az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabadon mozoghassanak az EGT-ben egy nyílt versenykörnyezetben, amelyet a négy szabadságként emlegetnek.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások