Term i ordlistan:

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Förenar EU:s medlemsstater och de tre Eftastaterna i EES (Island, Liechtenstein och Norge) i en inre marknad som styrs av samma grundläggande regler. Dessa regler syftar till att göra det möjligt för varor, tjänster, kapital och personer att röra sig fritt inom EES i en öppen och konkurrensutsatt miljö, ett begrepp kallat de fyra friheterna.

Dela sidan:

Genvägar