Όρος στο γλωσσάριο:

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Ενώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα τρία κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) σε μια εσωτερική αγορά που διέπεται από τους ίδιους βασικούς κανόνες. Στόχος των εν λόγω κανόνων είναι η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων για τον ΕΟΧ σε ένα ανοικτό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, μια έννοια που αναφέρεται ως οι τέσσερις ελευθερίες.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις