Sõnastiku mõiste:

Euroopa Majanduspiirkond

Ühendab ELi liikmesriigid ja kolm EMP EFTA riiki (Island, Liechtenstein ja Norra) siseturuks, mida reguleerivad samad põhireeglid. Nende eeskirjade eesmärk on võimaldada kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vaba liikumist EMPs avatud ja konkurentsivõimelises keskkonnas, mida nimetatakse neljaks vabaduseks.

Jagage seda lehte: