Izraz v glosarju:

Evropski gospodarski prostor

Združene države članice EU in tri države Efte, ki so del EGP (Islandija, Lihtenštajn in Norveška), na notranji trg, ki ga urejajo ista osnovna pravila. Namen teh pravil je omogočiti prost in konkurenčen pretok blaga, storitev, kapitala in oseb v EGP.

Deli to stran:

Hitre povezave