Žodynėlio terminas:

Įgaliotasis ekonominių operacijų vykdytojas

Įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų koncepcija grindžiama Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) sukurta muitinių ir įmonių partneryste, kuria siekiama užtikrinti tiekimo grandinės saugumą ir kartu palengvinti muitinės procedūras.

Prekiautojai, kurie savanoriškai atitinka įvairius kriterijus, glaudžiai bendradarbiauja su muitine.
Tai reiškia, kad visada turi būti ryšys tarp muitinės ir pareiškėjo ir (arba) įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo.

Šie santykiai turi būti grindžiami abipusio skaidrumo, teisingumo, sąžiningumo ir atsakomybės principais.

Susijęs turinys:

Įgaliotasis ekonominių operacijų vykdytojas

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos