Pojem ve slovníčku:

Oprávněný hospodářský subjekt

Koncepce AEO je založena na partnerství mezi celními orgány a podniky, které zavedla Světová celní organizace (WCO), s cílem zajistit bezpečnost dodavatelského řetězce a zároveň usnadnit celní řízení.

Obchodníci, kteří se dobrovolně setkávají s řadou kritérií, pracují v úzké spolupráci s celními orgány.
To znamená, že vždy musí existovat vztah mezi celními orgány a žadatelem.

Tento vztah musí být založen na zásadách vzájemné transparentnosti, správnosti, spravedlnosti a odpovědnosti.

Související obsah:

Oprávněný hospodářský subjekt

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy