Sõnastiku mõiste:

Volitatud ettevõtja

Volitatud ettevõtja kontseptsioon põhineb Maailma Tolliorganisatsiooni (WCO) loodud tolli ja ettevõtjate vahelisel partnerlusel, mille eesmärk on tagada tarneahela turvalisus, hõlbustades samal ajal tolliprotseduure.

Ettevõtjad, kes täidavad vabatahtlikult mitmeid kriteeriume, teevad tihedat koostööd tolliasutustega.
See tähendab, et tolli ja taotleja/volitatud ettevõtja vahel peab alati olema seos.

See suhe peab põhinema vastastikuse läbipaistvuse, õigsuse, õigluse ja vastutuse põhimõtetel.

Seonduv sisu:

Volitatud ettevõtja

Jagage seda lehte: