Termin ze słowniczka:

Upoważniony przedsiębiorca

Koncepcja AEO opiera się na partnerstwie między przedsiębiorstwami wprowadzonymi przez Światową Organizację Celną (WCO) w celu zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw przy jednoczesnym ułatwieniu procedur celnych.

Przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie spełniają szereg kryteriów, działają w ścisłej współpracy z organami celnymi. Oznacza
to, że zawsze musi istnieć związek między służbą celną a wnioskodawcą/AEO.

Stosunki te muszą opierać się na zasadach wzajemnej przejrzystości, poprawności, sprawiedliwości i odpowiedzialności.

Powiązane treści:

Upoważniony przedsiębiorca

Udostępnij tę stronę: