Речник на термините:

Одобрен икономически оператор

Понятието за ОИО се основава на партньорството между митниците и бизнеса, въведено от Световната митническа организация (СМО), с цел да се гарантира сигурността на веригата на доставки, като същевременно се улеснят митническите процедури.

Търговците, които доброволно изпълняват редица критерии, работят в тясно сътрудничество с митническите органи.
Това означава, че винаги трябва да има отношения между митниците и заявителя/ОИО.

Тези отношения трябва да се основават на принципите на взаимна прозрачност, коректност, справедливост и отговорност.

Свързано съдържание:

Одобрен икономически оператор

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки