Term fra ordlisten:

Autoriseret økonomisk operatør

AEO-konceptet er baseret på Verdenstoldorganisationen (WCO) indførte Customs-Business Partnership med henblik på at sikre sikring af forsyningskæden og samtidig lette toldprocedurerne.

Erhvervsdrivende, der frivilligt opfylder en række kriterier, arbejder tæt sammen med toldmyndighederne. Dette
indebærer, at der altid skal være et forhold mellem toldmyndighederne og ansøgeren/AEO.

Dette forhold skal bygge på principperne om gensidig gennemsigtighed, korrekthed, rimelighed og ansvarlighed.

Relateret indhold:

Autoriseret økonomisk operatør

Del denne side: