Izraz v glosarju:

Pooblaščeni gospodarski subjekt

Koncept pooblaščenega gospodarskega subjekta temelji na partnerskem poslovnem partnerstvu med carino in podjetji, ki ga je uvedla Svetovna carinska organizacija (WCO), da bi zagotovili varnost dobavne verige in hkrati olajšali carinske postopke.

Trgovci, ki prostovoljno izpolnjujejo vrsto meril, delujejo v tesnem sodelovanju s carinskimi organi.
To pomeni, da mora biti vedno razmerje med carino in vložnikom/AEO.

Ta odnos mora temeljiti na načelih vzajemne preglednosti, pravilnosti, pravičnosti in odgovornosti.

Povezane vsebine

Pooblaščeni gospodarski subjekt

Deli to stran:

Hitre povezave