Όρος στο γλωσσάριο:

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας

Η έννοια του ΕΟΦ βασίζεται στην εταιρική σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων που έχει συσταθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ) με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού και τη διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών.

Οι έμποροι που πληρούν εθελοντικά μια σειρά κριτηρίων εργάζονται σε στενή συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πάντα σχέση μεταξύ των τελωνείων και του αιτούντος/AEO.

Η σχέση αυτή πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αμοιβαίας διαφάνειας, της ορθότητας, της δικαιοσύνης και της υπευθυνότητας.

Σχετικό περιεχόμενο:

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις