Όρος στο γλωσσάριο:

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας

Η έννοια του ΕΟΦ βασίζεται στην εταιρική σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων που έχει συσταθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ) με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού και τη διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών.

Οι έμποροι που πληρούν εθελοντικά μια σειρά κριτηρίων εργάζονται σε στενή συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πάντα σχέση μεταξύ των τελωνείων και του αιτούντος/AEO.

Η σχέση αυτή πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αμοιβαίας διαφάνειας, της ορθότητας, της δικαιοσύνης και της υπευθυνότητας.

Σχετικό περιεχόμενο:

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Τι σημαίνει «όρος πρόσβασης στην αγορά» για τις υπηρεσίες;
  10. Για ποιους όρους πρόσβασης στην αγορά μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;