Téarma gluaise:

Oibreoir Eacnamaíoch Údaraithe

Tá coincheap AEO bunaithe ar an gcomhpháirtíocht idir custaim agus gnó a thug an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim (CCC) isteach d’fhonn slándáil an tslabhra soláthair a áirithiú agus nósanna imeachta custaim a éascú ag an am céanna.

Trádálaithe a chomhlíonann réimse critéar ar bhonn deonach, oibríonn siad i ndlúthchomhar le húdaráis chustaim. Tugann sé
sin le tuiscint go gcaithfidh caidreamh a bheith ann i gcónaí idir lucht custaim agus an t-iarratasóir/AEO.

Ní mór don chaidreamh sin a bheith bunaithe ar phrionsabail na trédhearcachta frithpháirtí, na cirte, na cothroime agus na freagrachta.

Ábhar gaolmhar:

Oibreoir Eacnamaíoch Údaraithe

Roinn an leathanach seo: