Term i ordlistan:

Godkänd ekonomisk aktör

Begreppet godkänd ekonomisk aktör bygger på det partnerskap mellan tullunion och näringsliv som införts av Världstullorganisationen (WCO) i syfte att säkerställa säkerheten i leveranskedjan och samtidigt underlätta tullförfarandena.

Aktörer som frivilligt uppfyller en rad kriterier har ett nära samarbete med tullmyndigheterna. Detta
innebär att det alltid måste finnas ett förhållande mellan tullen och sökanden/den godkända ekonomiska aktören.

Detta förhållande måste bygga på principerna om ömsesidig öppenhet, korrekthet, rättvisa och ansvar.

Relaterat innehåll:

Godkänd ekonomisk aktör

Dela sidan:

Genvägar