Pojem v slovníku:

Schválený hospodársky subjekt

Koncepcia SHS je založená na partnerstve colného a obchodného podniku, ktoré zaviedla Svetová colná organizácia (WCO) s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dodávateľského reťazca a zároveň uľahčiť colné režimy.

Obchodníci, ktorí dobrovoľne splnia celý rad kritérií, úzko spolupracujú s colnými orgánmi.
To znamená, že vždy musí existovať vzťah medzi colnými orgánmi a žiadateľom/SHS.

Tento vzťah musí byť založený na zásadách vzájomnej transparentnosti, korektnosti, spravodlivosti a zodpovednosti.

Súvisiaci obsah:

Schválený hospodársky subjekt

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy