Žodynėlio terminas:

Mažiausiai išsivysčiusios šalys

Mažiausiai išsivysčiusios šalys (MIŠ) yra mažas pajamas gaunančios šalys, susiduriančios su didelėmis struktūrinėmis tvaraus vystymosi kliūtimis. Jie yra labai pažeidžiami ekonominių ir aplinkos sukrėtimų ir turi mažai žmogiškųjų išteklių. Šiuo metu mažiausiai išsivysčiusių šalių sąraše, kuris peržiūrimas kas trejus metus, yra 47 šalių. Mažiausiai išsivysčiusios šalys turi išimtinę prieigą prie tam tikrų tarptautinės paramos priemonių, visų pirma paramos vystymuisi ir prekybos srityse.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos