Term i ordlistan:

Minst utvecklade länder

Minst utvecklade länder (MUL) är låginkomstländer som brottas med allvarliga strukturella hinder för hållbar utveckling. De är mycket sårbara för ekonomiska och miljömässiga chocker och har låga nivåer av mänskliga resurser. För närvarande finns det 47 länder på förteckningen över de minst utvecklade länderna som ses över vart tredje år. De minst utvecklade länderna har exklusiv tillgång till vissa internationella stödåtgärder, särskilt när det gäller utvecklingsbistånd och handel.

Dela sidan:

Genvägar