Izraz v glosarju:

Najmanj razvite države

Najmanj razvite države so države z nizkimi dohodki, ki se spopadajo z velikimi strukturnimi ovirami za trajnostni razvoj. Zelo so izpostavljeni gospodarskim in okoljskim pretresom ter imajo nizko raven človeških virov. Trenutno je na seznamu najmanj 47 držav, ki se vsaka tri leta pregleda. Najmanj razvite države imajo izključno dostop do nekaterih mednarodnih podpornih ukrepov, zlasti na področju razvojne pomoči in trgovine.

Deli to stran:

Hitre povezave