Term fra ordlisten:

Mindst udviklede lande

De mindst udviklede lande (LDC) er lavindkomstlande, der står over for alvorlige strukturelle hindringer for en bæredygtig udvikling. De er yderst sårbare over for økonomiske og miljømæssige chok og har et lavt niveau af menneskelige aktiver. Der er i øjeblikket 47 lande på listen over LDC-lande, som revideres hvert tredje år. De mindst udviklede lande har eksklusiv adgang til visse internationale støtteforanstaltninger, navnlig inden for udviklingsbistand og handel.

Del denne side:

Genveje