Term uit de woordenlijst:

Minst ontwikkelde landen

De minst ontwikkelde landen (MOL’s) zijn lage-inkomenslanden die kampen met ernstige structurele belemmeringen voor duurzame ontwikkeling. Zij zijn zeer gevoelig voor economische en ecologische schokken en hebben weinig menselijke hulpbronnen. Momenteel zijn er 47 landen op de lijst van de minst ontwikkelde landen, die om de drie jaar wordt herzien. De MOL hebben exclusieve toegang tot bepaalde internationale steunmaatregelen, met name op het gebied van ontwikkelingshulp en handel.

Deze pagina delen:

Snelle links