Pojem v slovníku:

Najmenej rozvinuté krajiny

Najmenej rozvinuté krajiny sú krajiny s nízkym príjmom, ktoré čelia vážnym štrukturálnym prekážkam brániacim trvalo udržateľnému rozvoju. Sú vysoko zraniteľní voči hospodárskym a environmentálnym otrasom a majú nízku úroveň ľudských aktív. V súčasnosti je na zozname najmenej rozvinutých krajín 47 krajín, ktorý sa prehodnocuje každé tri roky. Najmenej rozvinuté krajiny majú exkluzívny prístup k určitým opatreniam medzinárodnej podpory, najmä v oblasti rozvojovej pomoci a obchodu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy