Sõnastiku mõiste:

Vähimarenenud riigid

Vähim arenenud riigid on madala sissetulekuga riigid, kellel on tõsiseid struktuurilisi takistusi säästvale arengule. Nad on majanduslike ja keskkonnaalaste vapustuste suhtes väga haavatavad ning neil on vähe inimressursse. Praegu on vähim arenenud riikide nimekirjas 47 riiki, mis vaadatakse läbi iga kolme aasta järel. Vähim arenenud riikidel on ainujuurdepääs teatavatele rahvusvahelistele toetusmeetmetele, eelkõige arenguabi ja kaubanduse valdkonnas.

Jagage seda lehte: