Termin ze słowniczka:

Kraje najsłabiej rozwinięte

Kraje najsłabiej rozwinięte to kraje o niskich dochodach, które borykają się z poważnymi strukturalnymi przeszkodami na drodze do zrównoważonego rozwoju. Są one bardzo podatne na wstrząsy gospodarcze i środowiskowe oraz charakteryzują się niskim poziomem zasobów ludzkich. Obecnie co trzy lata dokonuje się przeglądu wykazu krajów najsłabiej rozwiniętych. Kraje najsłabiej rozwinięte mają wyłączny dostęp do niektórych międzynarodowych środków wsparcia, w szczególności w dziedzinie pomocy rozwojowej i handlu.

Udostępnij tę stronę: