Glosārija termins:

Vismazāk attīstītās valstis

Vismazāk attīstītās valstis (VAV) ir valstis ar zemiem ienākumiem, kas saskaras ar nopietniem strukturāliem šķēršļiem ilgtspējīgai attīstībai. Tās ir ļoti neaizsargātas pret ekonomikas un vides satricinājumiem, un tām ir zems cilvēkresursu līmenis. Pašlaik vismazāk attīstīto valstu sarakstā ir 47 valstis, kuras pārskata ik pēc trim gadiem. Vismazāk attīstītajām valstīm ir ekskluzīva piekļuve dažiem starptautiskajiem atbalsta pasākumiem, jo īpaši attīstības palīdzības un tirdzniecības jomā.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites