Mistoqsijiet Frekwenti:

X’inhu My Trade Assistent għas-Servizzi u l-Investiment?

L-assistent tiegħi għall-Kummerċ għas-Servizzi u l-Investiment huwa l-aktar espansjoni reċenti ta’ Access2Markets. Din toffri informazzjoni bla ħlas lill-kumpaniji tal-UE dwar il-kundizzjonijiet li jridu jissodisfaw meta jesportaw servizzi lejn swieq barra mill-UE.

Tista’ ssib informazzjoni dwar ir-rekwiżiti li kumpanija tal-UE għandha tissodisfa sabiex tesporta s-servizzi u taċċessa s-swieq barra mill-UE, fi tliet modi ta’ provvista, kif ukoll informazzjoni dwar l-awtoritajiet responsabbli f’pajjiżi terzi. L-informazzjoni bħalissa hija disponibbli għas-servizzi legali u s-servizzi marittimi fil-Kanada u fir-Renju Unit. Is-setturi tas-servizzi u l-pajjiżi koperti se jitwessgħu gradwalment.

L-informazzjoni disponibbli fuq l-Assistent tiegħi għall-Kummerċ għas-Servizzi u l-Investiment mhijiex legalment vinkolanti.

L-informazzjoni disponibbli tiġi aġġornata darba fis-sena.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr