Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Term uit de woordenlijst:

Wereldorganisatie voor diergezondheid

Wereldorganisatie voor diergezondheid. Internationale organisatie die de diergezondheid in de hele wereld wil verbeteren. De normen, richtlijnen en aanbevelingen van de OIE worden erkend als wereldwijde verwijzingen door de Wereldhandelsorganisatie (WTO), met name de overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS).

Deze pagina delen:

Snelle links